Ata er ein arbeids- og treningsavdeling hos ASV.

Her får brukarane tilbod om enklare arbeidsoppgåver og aktivitetar.

For å få plass på ATA, søkjer ein via Helseservicekontoret i Austevoll kommune