Formål og visjon

Formål

Vårt uttalte formål er:

«å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne eller funksjon med å få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet og å bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet får en meningsfull tilværelse der de allikevel bidrar til samfunnets verdiskapning».

I tillegg til attføringstjenester har ASV som formål å opprettholde og utvikle bedriftens andre virksomhetsområder innen produksjon av varer og tjenester, for å tilby best mulig tilpassede arbeids- og opplæringsarenaer hvor utvikling, læring og personlig vekst er i fokus.

Målgruppe

Alle som sliter med å få arbeid eller videre skolegang.

Varighet

Varierende varighet opp til fylte 67 år og etter hvilken type tiltaksmodell en tilhører.

Lønn/bonus

Bonus utbetales på bakgrunn av den verdiskapning en gjennom sitt arbeid frembringer, samt type tiltakmodell.

Visjon

Austevoll ASV A/S sin visjon er å bidra til «Et bedre liv» for alle sine medmennesker.

ASV skal bidra til et bedre liv gjennom å sysselsette arbeidstakere som i en kortere eller lengre periode har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Bedriften skal i tillegg være en åpen og inkluderende arbeidsplass hvor alle de ansatte har likeverd.

ASV skal bidra til et bedre liv gjennom å ta utgangspunkt i hver enkelt sitt bistandsbehov og arbeidsevne, for å skape en meningsfylt tilværelse som gir motivasjon til å tro på egne muligheter.

Formål

ASV sitt formål er å hjelpe personer i lokalmiljøet med nedsatt arbeidsevne med å få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet får en meningsfull tilværelse der de allikevel bidrar til samfunnets verdiskaping.

I tilleg til attføringstjeneste har ASV som formål å opprettholde og utvikle bedriftens andre virksomhetsområder som produksjon av varer og tjenester, for å tilby best mulig tilpassende arbeids og opplæringsarenaer hvor utvikling, læring og personlig vekst står i fokus.

Mål

ASV sitt overordnede mål er å gå flere inn i aktive tiltak som kan bidra til at så mange som mulig kommer i ordinært arbeid og aktivitet. Bedriften har i tillegg følgende hovedmål:

  • Austevoll ASV skal være en ressurs for innbyggerne i kommunen og bidra aktivt til næringsutvikling i nærmiljøet gjennom opplæring og arbeid.
  • Austevoll ASV skal møte NAV sine krav til ASV som tiltaksbedrift.
  • Austevoll ASV skal utvikle opplæring- og attføringstiltak gjennom samarbeid med NAV og andre relevante instanser, for å øke attføringsmedarbeidernes faglige kompetanse og tiltakdeltakernes læring, vekst og utvikling.
  • Austevoll ASV skal sørge for en bærekraftig produksjon av varer og tjenester som skaper tilpassende arbeids- og opplæringsplasser.