Produksjonshallen

Service avdelingen leier ut arbeidskraft til diverse oppdragsgivere. Vi kan bidra innenfor flere felt, fra fysisk til teknisk avansert arbeid.

Eksempler på serviceavdelingen sitt arbeid omfatter blant annet:

  • Mekanisk/elektrisk
  • Flytting
  • Reparasjon av maskiner og lignende
  • Vaktmestertjenester
  • Liftutleie
  • Treavdeling der ein lagar blomsterkassar, hagebenkar m.m