Om oss

Austevoll ASV A/S sin visjon er å bidra til «Et bedre liv» for alle sine medmennesker.

ASV skal bidra til et bedre liv gjennom å sysselsette arbeidstakere som i en kortere eller lengre periode har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.

Austevoll ASV sysselsetter i dag ca 35 fast ansatte, i tillegg til 30 attføringsplasser fordelt utover de forskjellige avdelinger.

Vår historie

I 1992 ble bedriften en godkjent attføringsbedrift. ASV begynte da å vokse i antall tiltaksplasser. I 1995 hadde ASV ekspandert så mye at vårt første nybygg var kommet på plass.

Veksten i ASV fortsatte i følgende år og neste utbygging var ikke langt unna. ASV var 1 av 5 bedrifter i landet som ble tildelt prosjekt for Arbeid med Bistand (AB) og ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet (APS) i 1999. Dermed ble neste byggeprosjekt startet. ASV inngikk samarbeid med Austevoll komumune om å drifte Dagsktiviteter.

I 2005 var det kommet et nytt vaskeri, bruktbutikk og utleie av lokaler ferdig, samt Dagaktivitetlokaler. Veksten i bedriften fortsatte, og i 2008 fikk vi 8 nye APS plasser og 3 VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) plasser. De nye tiltaksplassene stilte større krav til lokalitet, så følgende år har ASV bygd seg hall og ombygd deler av administrasjonsbygget.

I 2011 fikk ASV 8 nye kontor, kantine med storkjøkken, treningsaktivitet og hall, og prosjekt «Blått Hav» var i startfasen. Prosjektet skal plukke opp de som dropper ut av skole og næring. Prosjektet blir samkjørt med kafé med «Sunn Mat» som hovedtema.

ASV fikk tilbud fra kommunen i 2013 om drift av hjelpemiddelsentral og trygghetsalarmer.

ASV bygde om treningsrommet og startet samtidig opp tjenesten. ASV fikk også avtale med fylket om transport for de Statlige hjelpemidlene. Transporttjenesten ble dessverre sentralisert i 2015.

I 2014 investerte bedriften i et sanserom som er knyttet opp til plassene som kommunen kjøper hos ASV. Det ble samtidig bygget om lokaler til avdelingen for å kunne gi dagens brukere optimale forhold, og for fremtidige brukere.

Renhold i 2014 vant ASV anbudskonkurransen på det kommunale renholdet. Dette var på reserverte kontrakter. Renholdavdelingen er den opplæringsarenaen som også har størst vareproduksjon.

Attføring: Nav inndrog 3 APS plasser i 2015 og AB i 2016. Dette er en generell utvikling i attføring systemet. Det blir mer og mer sentralisert.
Vaskeriet har investert i ny steam kjele i2016, og rettet opp manglende kvalitet på steamrør.