Tilbakemeldinger

Send oss en tilbakemelding

Vi i ASV ønsker stadig å bli bedre.

Vi ser på tilbakemeldinger som et viktig virkemiddel for å kvalitetssikre våre tjenester og forbedre bedriften vår. Vi setter derfor stor pris på alle typer tilbakemeldinger, både positive og negative.

Ris & ros

  Formell klage

  Du har også anledning til å fremsette en formell klage.

  Det kan klages på alle forhold som du ikke er fornøyd med i ASV. Eksempler på dette er faglig oppfølging og veiledning, produksjonsmidler og utstyr, fysisk arbeidsmiljø og tilrettelegging. Er du kunde eller samarbeidspartner kan du klage på tjenesteleveranse og produkt.

  En formell klage registreres i vårt avviksystem og følges opp etter bestemt prosedyre. Når du klager anonymt vil klagen bli drøftet og behandlet internt, men det er ingen mulighet å gi direkte tilbakemelding på anonym klage.

  Navn- og e-postfeltene er valgfri – ikke fyll disse ut dersom du ønsker å sende en anonym klage.

  Send en formell klage

   © Austevoll ASV AS
   Utviklet av:
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram