Reinhaldservice

Me tilbyr reinhald til private heimar og til næringsverksemder

Me utfører alle typar reinhaldstenester, som til dømes ned vask, vindaugsvask og klargjering av bygg og eigedom. Me skreddarsyr løysingar etter kunden sitt behov. Me har høg arbeidsmoral og yrkesstoltheit som reinhaldarar. Dette kan vi kombinere med flyttehjelp frå ASV.

Me starta opp reinhald avdelinga i november 2009. Våre tilsette har fått god opplæring i moderne utstyr. Med bruk av moderne maskiner og utstyr gjer me reinhaldstenester på ein profesjonell og effektiv måte. ASV service har dyktige medarbeidarar som brenn for god kundeservice.

Ved faste oppdrag blir det inngått skriftlege avtaler.

Reinhald tenester

  • Ned vask av hus, leilegheiter og kontor
  • Vask av vindauge
  • Standard reinhald til bedrifter , skular og privataktørar
  • Reins av tepper, båt puter, stoffmøblar og gardiner

For nærmare informasjon og pristilbod ta kontakt.

Kontaktperson:

Agne Piekute

46640419

ap@austevoll-asv.no

© Austevoll ASV AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram