Produksjonshall

I produksjonshallen leiger dei ut arbeidskraft til diverse oppdragsgivarar

Me kan bidra innanfor fleire felt, frå fysisk til teknisk avansert arbeid. 

Eksemplar på produksjonshallen sitt arbeid omfattar blant annet:

 • Mekanisk/elektrisk
 • Flytting
 • Reparasjon av maskiner og liknande
 • Vaktmeistertenester
 • Treavdeling der ein lagar blomsterkassar, hagebenkar, garnkassar m.m
 • Grovrydding i hage/uteområde
 • Produksjon av tenn briketter
 • Sal av ved
 • Spleising av tau
 • Makulering
 • Rydding/henting av pallar, minstepris 600kr per last

Me kan og produsere ting på bestilling. Dei fleste ting som er produsert kan ein finna i brukt butikken.

I tillegg har produksjonshallen som ansvar å halde kverno og fyringa i gong, slik at me har varme og varmt vatten til vaskeriavdelinga.

Varer frå produksjonshallen:

Hagebenk, 2500kr.
Blomsterkasse Royal, 1800kr
Stor blomsterkasse, 1250kr.
Sagkrakk, 600kr.
Eplekasse, 200kr.
Garnkasse, 500kr.
Liten linekasse, 250kr.
Innsektshotell, 150kr.
Tennbriketter, 65kr.

Sekk med ved:

Kontaktperson:

Jan Egil Horgen

91 79 73 28

© Austevoll ASV AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram