Oppdatert personvernerklæring

Vi oppdaterer vår personvernerklæring med virkning fra 01.12.2018. Denne erstatter i sin helhet tidligere personvernerklæring.

Austevoll ASV samler inn og behandler personopplysninger innenfor rammene for bemanningsvirksomhet – som beskrevet her:

Vanlig bemanningsvirksomhet, det vil si å skaffe kandidater jobb og utbetale lønn. Dette inkluderer presentasjon av personopplysninger til potensielle oppdragsgivere, og overføring av informasjon til lønn og regnskapssystem. Personopplysningene vil bli lagret på ubestemt tid, men du kan når som helst be om å få dem slettet under personvern-menypunktet i kandidatportalen.

Austevoll ASVollects and processes personal data within the scope of staffing activities – as described here:

Ordinary staffing, ie, to obtain candidates jobs and pay salaries. This includes the presentation of personal information to potential clients, and the transfer of information to payroll and accounting systems. Your personal information will be stored for an indefinite period, but you can request them at any time under the privacy menu item in the candidate portal.

© Austevoll ASV AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram